دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی

:گروه مهندسی سترا شما را به دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی خدمات توانبخشی واقع در مصلای امام خمینی ( ره ) دعوت مینماید 

غرفهA29 ، سالن اقاقیا