مناسب سازی

شرکت سامان توان راد با داشتن تخصص در امر مناسب سازی اماکن و معابر برای معلولین و نابینایان و دارا بودن مالکیت طرح صنعتی در این زمینه آمادگی خود را برای همکاری با شرکت های مربوطه اعلام می نماید. تعدادی از پروژه های انجام شده و در دست اجرای شرکت به شرح زیر می باشد:

1- شرکت بهره برداری مترو تهران (29 ایستگاه مترو)

2- بهزیستی استان تهران

3- بهزیستی شمیرانات

4- انجمن نابینایان کشور

5- انجمن هنرهای علمی فرهنگی معلولین

6- مترو اصفهان

7- مترو مشهد ( ایستگاه بسیج ) 

8- خطوط ‌BRT شهرداری منطقه 8 تهران

9- خطوط ‌BRT شهرداری منطقه 13 تهران

10- مترو شیراز ( ایستگاه شهید آوینی ) 

11- ایستگاه فرودگاه بین المللی امام خمینی ( ره ) 

12 - شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان 

13 - اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه  

محتوای بیشتر در این بخش: معماری »