مناسب سازی

شرکت سامان توان راد با داشتن تخصص در امر مناسب سازی اماکن و معابر برای معلولین و نابینایان و دارا بودن مالکیت طرح صنعتی در این زمینه آمادگی خود را برای همکاری با شرکت های مربوطه اعلام می نماید. تعدادی از پروژه های انجام شده و در دست اجرای شرکت به شرح زیر می باشد:

1- شرکت بهره برداری مترو تهران (25 ایستگاه مترو)

2- بهزیستی استان تهران

3- بهزیستی شمیرانات

4- انجمن نابینایان کشور

5- انجمن هنرهای علمی فرهنگی معلولین

6- مترو اصفهان

7- همکاری با مترو مشهد و تبریز

8- خطوط ‌BRT شهرداری منطقه 8 تهران 

محتوای بیشتر در این بخش: معماری »