پولکی استیل

 

با توجه به نوع معرفی مسیرها برای نابینایان و کم بینایان محترم  که به دو صورت مستقیم و تقاطع طراحی گردیده است ، مسیرهایی که به تقاطع ، پله ، آسانسور و یا ورودی درب میرسد را با قطعات پولکی مشخص مینمایند . این قطعه با توجه به نوع و سایز محل در ابعاد و تعداد مختلف کار گذاشته خواهد شد . 

polaki