مسیر تردد نابینایان

مسیر تردد نابینایان

با توجه به اهمیت موضوع مسیر تردد نابینایان در معابر و فضاهای شهری شرکت سامان توان راد به عنوان اولین تولیدکننده داخلی قطعات استیل ویژه آماده ارائه خدمات خود میباشد .