مسیر نابینایان

مسیر نابینایان

شرکت سامان توان راد ارائه دهنده طرح های ویژه مسیر نابینایان در 25 ایستگاه مترو تهران و فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و چندین نقاط دیگر آماده همکاری با کلیه سازمان ها و ادارات میباشد . 

محتوای بیشتر در این بخش: مسیر تردد نابینایان »