مسیر ویژه نابینایان

مسیر ویژه نابینایان

این شرکت دارای چندین طرح گواهینامه مالکیت طرح صنعتی در زمینه کفپوشهای مسیر ویژه

 مطابق استانداردهای جهانی می باشد.L316نابینایان از جنس استیل ضد زنگ