مسیر ویژه نابینایان

کفپوش مسیر ویژه نابینایان

این شرکت دارای چندین طرح گواهینامه مالکیت طرح صنعتی در زمینه کفپوشهای مسیر ویژه

 مطابق استانداردهای جهانی می باشد.316نابینایان از جنس استیل ضد زنگ